diumenge, 26 de febrer de 2012

HISTÒRIES DE COMISSIONS FALLERES (I): FÉLIX PIZCUETA-CIRILO AMORÓS

HISTÒRIES DE COMISSIONS FALLERES (I): FÉLIX PIZCUETA-CIRILO AMORÓS

L’actual comissió fallera de Félix Pizcueta-Ciril Amorós naix amb més o menys intermitències en
l’exercici faller 1942-1943. Però anteriorment a la creació de Junta Central Fallera, ja havia plantat unes quantes falles al mateix creuament de carrers des de feia dècades.

En concret, podem trobat possibles orígens a este lloc en concret l’any 1890, en què apareix el nom anterior d’este carrer, Pasqual i Genís, citat en la premsa entre els carrers que plantaren falles eixe any. Tot i que no s’especifica el cantó en concret, és quasi segur que fora entre el tram comprés entre Colón i la Gran Via, ja que les falles plantades falla en el primigeni tram eren conegudes amb els noms dels altres carrers i que l’any següent sí que s’especifica falla en este tram nou.

L’any següent, 1891, apareix publicada la primera noticia sobre falles (18 de febrer en el Diario Mercantil i el 19 en Las Provincias) amb la descripció d’una falla a sol·licitar permís municipal per a plantar en la continuació de Pasqual i Genís -tot i que després ja no la vorem citada el dia 18 de març en cap diari-. Potser eixe any només quedà en projecte...

Però la primera vegada que es cita una falla per als carrers de Ciril Amorós i Pasqual i Genís (Félix Pizcueta) és en 1896. Tot i no arribar a plantar-se cap falla a València, és el primer exemple clar d’esta falla. Després es plantaran seguides les falles dels anys 1897 i 1898 amb la mateixa denominació primigènia.

En l’any 1899, l’ajuntament canvià la denominació del carrer Pasqual i Genís per l’actual de Félix
Pizcueta, i la citada comissió plantà falla els anys 1899, 1903, 1907, 1912, 1914, 1917 i 1935.

--------------------

Però, enguany, esta comissió vol celebrar el seu 125 aniversari d’una manera molt peculiar, ja que
erròniament, han incorporat al seu historial, falles plantades de la comissió veïna desapareguda de Russafa-Ciril Amorós. I en concret han incorporat dades des de 1888 que, segons la manera actual de pensar, diuen que seria l’exercici faller 1887-1888 ¡quina burrada pensar que les falles del segle xix també tenien un cicle festiu d’un any!

La veïna comissió fallera de Russafa-Ciril Amorós, començà la seua història en l’any 1881 (i no en 1888) que, al llarg dels anys, varià el nom dels seus carrers: Ciril Amorós a Puerto (fins 1888) i Russafa a Pi i Margall (entre 1907 i 1936).
Tant al Diario Mercantil com a Las Provincias, trobem descripcions de la falla que es plantà.

Esta comissió fallera, continuà plantant falles els anys 1882, 1888, 1892, 1900, 1901, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1912, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919, 1922, 1923, 1924, 1925, 1927, 1929, 1930, 1931, 1933, 1934 i 1936. Quan es creà JCF, només plantà en 1942, i desaparegué per complet. Com és lògic, esta comissió coincidí en anys intermitents plantant falla els mateixos anys que la seua veïna de Félix Pizcueta-Ciril Amorós, en concret els anys 1907, 1912, 1914 i 1917. I com que les comissions falleres mai han tingut per costum plantar dos falles en dos creuaments de carrers, és impossible pensar que foren la mateixa comissió.

A més, cal especificar que les comissions falleres tal i com les entenem en l’actualitat, no tenien la mateixa continuïtat plantant tots els anys seguits, sino que plantaven falles en anys intermitents. Per tant, l’intent de ‘completar’ l’historial d’una comissió amb anys d’una altra comissió veïna, no és rigorós ni complementari.

Per últim, cal tindre en ment que l’actual sistema de demarcacions falleres prové de la dècada dels 50 del segle passat, i per tant, al segle xix no hi havia pertinença d’una carrer a una comissió. Només sentien la falla com a pròpia els veïns dels carrers que donaven noms a la comissió.

Javier Mozas
Associació d’Estudis Fallers