diumenge, 11 de març de 2012

HISTÒRIES DE COMISSIONS FALLERES (II): MURILLO-PALOMAR

HISTÒRIES DE COMISSIONS FALLERES (II): MURILLO-PALOMAR

L’actual comissió fallera de Murillo-Palomar naix en l’exercici faller 1942-1943 i ha continuat de manera més o menys intermitent fins l’actualitat. Però anteriorment a la creació de Junta Central Fallera, ja havia plantat unes quantes falles al mateix creuament de carrers des de feia unes quantes dècades.

Des de fa anys, la comissió de Murillo-Palomar indica com a any oficial de la seua fundació (o millor dit plantà de la primera falla) en l’any 1862, just el mateix any que tenen els fallers de Sant Miquel. Com que la documentació d’arxiu comença anys més tard, només tenim les notícies que apareixen a la premsa per tal de buscar informacions. I per a l’any 1862, només apareixen informacions al Diario Mercantil i La Opinión de quatre falles, Plaça de Sant Miquel, Plaça de l’Almodí, Plaça de Sant Narcís i Tros Alt. Cap referència més a altres falles...

Si continuem buscant en la premsa, arribarem a l’any 1887 on, gràcies a la baixada de l’impost per poder plantar, va haver un augment del nombre de comissions falleres que es llançaren a l’aventura fallera. I d’entre elles, figura una falla plantada al carrer de Murillo tant al Diario Mercantil (dies 12 i 18 de març) com a l’itinerari de Las Provincias (18 de març). Sí que ha de ser el precedent més antic de l’actual Murillo-Palomar, ja que en la segona notícia del DMV especifica el segon carrer on es plantà: Carrasquer.

L’any següent tornem a trobar una falla plantada en el carrer Murillo (sense més especificacions). Així ho avala la sol·licitud conservada en l’Arxiu Históric Municipal de València i les notícies aparegudes en els diaris El Mercantil Valenciano i Las Provincias.

Ja no tornarem a tindre més informacions d’esta falla fins el segle següent. En concret plantà amb certa regularitat els anys 1906, 1908, 1911, 1912, 1914, 1915, 1921, 1922, 1931, 1933 (amb un primer premi de secció Segona), 1934 i 1936, totes elles ja amb el nom de Murillo-Palomar. I a partir de 1943 fins l’actualitat quasi tots els anys, fins plantar la seua falla número 86 este any de 2012, ja molt a prop del centenari... I prenent com a data inicial 1887 amb dades documentades, podem dir que enguany, esta comissió fallera cumplix 125 anys.

-----------------

En l’actualitat, el col·lectiu festiu de Murillo-Palomar té una demarcació (creada als anys cinquanta del segle passat) que inclou altres carrers on antigament també es plantaren falles i coincidiren en el temps amb la que hui en diu ha sobreviscut.

La següent en el temps que va aparèixer va ser la de Bosseria-Carda-Botellas-Plaça del Guerriller Romeu (actual Plaça del Mercat Central). Dels cinc anys que plantà falla, coincidí a l’hora en plantar falla amb Murillo-Palomar els anys 1921 i 1931.

També hi hagué altra comissió veïna més propera, Santa Teresa-Murillo-Carda que plantà també cinc falles en el primer terç del segle XX. O ja les més llunyanes de Murillo-Encarnació (1929) o Murillo-Guillem de Castro (1944).

Per tant, podem vore com el carrer Murillo ha tingut prou activitat fallera, en part per ser tant llarg i els seus veïns voler tindre la festa al seu cantó i no massa lluny. L’antic concepte de comissió fallera era molt diferent a l’actual, passat pel tamís del de demarcació fallera (creació administrativa de la dècada dels 50 del segle passat).
Javier Mozas