dilluns, 7 de maig de 2007

Vicent Luna: l'art de fer falles


Tot seguit reproduisc la meua intervenció en l'acte de la presentació oficial del llibre de l'Associació d'Estudis Fallers Vicent Luna: l'art de fer falles.

Com a president de l’Associació d’Estudis Fallers, és per a mi un honor poder estar ací presentant el llibre Vicent Luna: L’art de fer falles, que és una ambiciosa biografia sobre Vicent Luna, un del més grans artistes fallers de la història. Cal dir que este llibre tan esperat per tants admiradors de l’artista ha estat possible gràcies a la col·laboració editorial entre l’Ajuntament de València, a través de la Junta Central Fallera, i l’Associació d’Estudis Fallers. Una col·laboració que ja no és cap novetat, ja que anteriorment l’ADEF i l’Ajuntament de València havien treballat en la confecció i edició de l’obra L’indult del foc. Catàleg raonat de la col·lecció de ninots indultats del Museu Faller, en tres volums, i en l’actualitat col·laboren en la posada en marxa del Centre de Documentació i Difusió de la Festa de les Falles, a banda d’haver col·laborat, també, des de fa dos anys, en el cicle de converses Les Falles, a la Nau, amb el suport afegit de les universitats públiques valencianes. Volem subratllar especialment, la molt bona disposició i suport, des del primer moment, del regidor de Festes i Cultura Popular, Félix Crespo, cap al projecte del llibre, en una mostra del que ha de ser la responsabilitat de servici públic de les corporacions municipals respecte a l’estudi i difusió del patrimoni cultural propi.

En conseqüència, volem reiterar la nostra satisfacció per esta nova obra que hui presentem, que es publica dins la col·lecció “Documents de Falles”, de JCF, i que hem volgut que fóra no sols un homenatge, més que merescut, a la figura de Vicent Luna, guardonat amb la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana el 2005, sinó un treball rigorós i seriós sobre la seua obra i tot allò que esta ha significat per a la història artística de les falles.

Amb tot, i com sempre procurem fer en els treballs de l’ADEF, en la biografia que presentem hem volgut fer un reivindicació crítica de fons, que volem que arribe a tota la societat, especialment als sectors més compromesos amb la cultura i l’art. La nostra reivindicació ha estat la de intentar demostrar, a través de la pròpia obra de Vicent Luna, que la construcció de falles pot ser una bona mostra de l’art en majúscules. Massa sovint, i des de diversos sectors lligats a la crítica artística o a la teoria estètica, hem contemplat com les falles eren catalogades com un art menor o un mitjà secundari per a l’expressió creativa. Diversos prejuís i llocs comuns derivats de posicionaments estètics elitistes han fet que no es prestara la deguda atenció a les falles com a manifestació i vehicle de creació artística, raó per la qual no abunden precisament les biografies sobre els grans artistes fallers. Nosaltres, des de l’ADEF, sempre hem defensat que per a crear art no importa tant el vehicle d’expressió artística, ja siga una escultura, una pintura, una fotografia, una pel·lícula o una falla, com l’expressió artística en si; si hi ha excel·lència en l’art i geni en l’artista, el mitjà és secundari i l’obra és, al remat, allò més fonamental. Doncs això mateix hem volgut reivindicar i demostrar amb el llibre Vicent Luna: L’art de fer falles, perquè estem convençuts que fer falles pot ser un art i que l’art es pot expressar a través de les falles.

Voldria, finalment, agrair molt especialment a Vicent Luna la seua absoluta col·laboració al llarg del nostre treball, que per a nosaltres ha estat un autèntic plaer. També voldria agrair la bona disposició de Pilar Luna i Maria José Luna, filles de l’artista, que han estat a peu d’obra en tot moment, proporcionant materials i dades. I, per descomptat, he d’agrair el treball i dedicació de tot l’equip que ha participat en l’obra (Joan Castelló – un dels pares del llibre - , Josep Joan Coll – coordinador de l’edició - , Josep Lluís Marin, Antonio Herrero, Javier Mozas, Marisa Falcó, Paco Pellicer, Lluís Mesa, Antoni Colomina, Manuel Andrés Zarapico, Josep Martínez Tormo i Carles Andreu Fernández), així com al professor Felipe Maria Garín per la redacció del pròleg i al professor Santiago Grisolía per la confecció de l’epíleg del llibre. També cal agrair especialment la col·laboració de fotògrafs i col·leccionistes, i per descomptat, el concurs dels nombrosos amics de Vicent Luna que han participat en el llibre amb textos evocadors i emocionants sobre la seua persona.

Per acabar, només desitge que esta obra ajude a valorar com es mereix la monumental obra de Vicent Luna, una artista complet al qual haurem d’agrair sempre que haja fet de les falles el mitjà principal d’expressió del seu art. Des d’aquells inicis de l’artista al seu benvolgut barri del Sant Vult fins a l’homenatge que hui li tributem, han passat molts anys, els suficients perquè amb el seu mestratge haja aportat a les Falles de València el seu segell inconfusible, unint art, intel·ligència i raó, sàvia combinació que fa d’ell tot un clàssic a admirar. Perquè, com va dir en el seu moment Francisco de Goya, “La fantasía, aislada de la razón, sólo produce monstruos imposibles. Unida a élla, en cambio, es la madre del arte y fuente de sus deseos”. Doncs això. Gràcies, don Vicent. Gràcies, Mestre.
Gil-Manuel Hernàndez i Martí