divendres, 22 d’octubre del 2010

FFSE, SALa crisi té la culpa. La Federació de Falles de la Secció Especial (FFSE) ha decidit recentment prendre unes accions de tipus empresarial per intentar incrementar els seus ingressos i així, en la mesura de les possibilitat, mantenir el seu nivell de despeses en els monuments fallers. Per a l’objectiu que pretenen, la idea és francament bona, però, com tota decisió econòmica, tindrà efectes col·laterals en l’entorn dels seus decisors.


Eixes decisions tenen la filosofia de les que han pres moltes empreses i organitzacions sense ànim de lucre durant la crisi: reforçar la posició comercial per a vendre més. En concret, van encaminades a incrementar la xifra d’ingressos de les comissions federades tant potenciant els productes que ja tenen en el mercat (publicitat al costat del monument, llibrets, etc.) com creant-ne de nous (nits temàtiques patrocinades, circuits turístics, figuretes amb el logotip de la FFSE, etc.), a més de desestacionalitzant el període de vendes ampliant-lo de la setmana fallera a tot l’any. Intentar explotar la partida d’ingressos provinents del sector privat (empreses i particulars no fallers) és l’única solució que han trobat les falles federades després de comprovar que les altres fonts de diners estan estancades o van a la baixa (quotes de fallers, loteria i subvencions oficials). No obstant això, la decisió ve suportada també pel fet que les deu comissions integrades en la FFSE tenen un gran poder de convocatòria per als turistes i els aficionats a les falles, cosa que significa que són un important lloc de pas i un gran aparador per a qualsevol anunci publicitari. En concret, vora un milió de persones han anat a veure els monuments d’eixes comissions en la setmana fallera de 2010, segons dades de la mateixa federació. I per a donar més impuls al nou atac comercial, han tirat mà del màrqueting reforçant la imatge de marca i augmentant la sensació de solidesa del grup de comissions federades, perquè quede clar que són una “pinya” amb alta notorietat en la festa i que, per tant, val la pena invertir en elles.


Orgànicament, estos objectius suposen que la FFSE haja d’ampliar la seua estructura interna creant un departament comercial, ja que la gamma de productes serà més gran, el volum de vendes també (almenys això intentaran) i el període de comercialització serà tot l’any, com s’ha comentat abans. I encara que no ho han declarat explícitament, si no disposen d’un departament de màrqueting en el sentit formal, segurament ja tenen persones que treballen en este camp que treballen en el reforçament de la imatge de la federació. Estos canvis interns en la FFSE, units al pressupost que pretenen cobrir amb els ingressos (uns 2,4 milions d’euros en 2011), fan que la federació siga bastant pareguda a una empresa gran tant en el volum de facturació com en l’organització.


Vist així, sembla una bona idea la que han tingut en la FFSE i que s’ha plantejat bé el desenvolupament. El pla és, certament, beneficiós per a les deu comissions integrants, però, ¿què implica per a la resta del món faller? Als artistes fallers els beneficia, ja que, si la majoria de les comissions d’especial, que són les que formen la federació, conserva la seua capacitat de pagament en la mesura que siga possible, podran continuar encarregant monuments de pressupostos grans encara que, en teoria, limitats als 190.000 euros en el gran i al pressupost de la falla infantil municipal en el cas de la infantil, com van acordar estes mateixes comissions en març de 2010. D’altra banda, també podria dir-se que la festa fallera en general ix guanyant amb una secció especial amb moltes falles fortes financerament, ja que podran continuar plantant falles espectaculars, almenys de grandària.


Ara bé, la decisió de la FFSE suposa també que la resta de comissions falleres tindran una major competència per a obtindre recursos econòmics de les empreses. L’agressivitat comercial de les federades i la seua superior notorietat enfront de la majoria de les altres falles implica que el pastís publicitari, cada any més menut des de l’inici de la crisi, possiblement estarà més lluny de la resta de comissions. Este fet implicaria una major concentració de la inversió publicitària en les falles d’especial (quan esta secció, una minoria en nombre de comissions, ja suposa el 35 % de la inversió en falles), i, per tant, que les menudes que disposaven d’ingressos d’este tipus baixen el seu pressupost per a activitats o monument. En altres paraules, és probable que augmente la diferència entre falles grans i falles menudes.


Ara bé, eixa conseqüència pot ser evitable per les comissions reaccionant al canvi de l’entorn competitiu. La millor defensa, com diuen, és un bon atac (comercial en este cas), així que una opció per a la resta de falles seria utilitzar mecanismes de màrqueting conjunts dins de les agrupacions, sectors i altres federacions. És a dir, una agrupació de falles podria dissenyar un pla estratègic similar per atraure patrocinadors i vendre productes promocionals amb l’escut de l’agrupació. Ara bé, el menor poder de captació que tenen la majoria de les comissions comparades amb la FFSE els exigiria un gran esforç per a crear-se una imatge forta de marca que atraguera anunciants. O això, o utilitzar la presència, si la tenen, de comissions molt conegudes i que ja siguen habituals captadores de patrocinadors.


En definitiva, el pla estratègic de la FFSE pot ser bo per a la festa fallera en general, en especial per a la projecció exterior, ja que en este factor intervenen en gran mesura les falles de la secció especial. També seria bona per a totes les comissions la proposta que es declaren oficialment les Falles com a gran esdeveniment, ja que això suposaria deduccions fiscals per als patrocinadors de les falles, però sembla que esta mesura és difícil de portar-se a la pràctica per motius polítics. Ara bé, paradoxalment, eixe benefici per a la globalitat de la festa implicarà que bona part de les comissions que la formen es vegen perjudicades perquè augmente el desequilibri del mercat dels patrocinadors, i precisament a favor dels que ja tenien més poder per a atraure’ls, les falles d’especial, i en concret les federades. Però, és clar, en l’economia de mercat actual i més en temps de crisi, l’important és agranar cap a la casa pròpia.Carles-Andreu Fernández Piñero