dimecres, 15 de novembre de 2006

Per un nou sistema oficial de premis de fallaHi ha un fet innegable en la nostra festa i és el caràcter polèmic dels premis a les falles, una situació recurrent que provoca una insatisfacció constant i generalitzada, quan no una resignació davant la impotència de transformar les coses. Este és un fet cada volta més present en taules redones i manifestacions públiques i, per tant, es planteja la necessitat de fer una aportació al debat amb una proposta que puga donar resposta als diversos interessos i aspiracions dels diversos sectors implicats. Després de molt estudiar-ho, volem fer pública una proposta en ferm per a transformar l’actual sistema de premis del concurs artístic de falles en un nou sistema, on, a banda de la legítima aspiració de les comissions a vore satisfets els seus anhels de premi, es reconega també el treball dels professionals de la construcció de falles. La proposta que tot seguit detallem es referix específicament a les falles grans, però es pot adaptar sense cap problema a les falles infantils.

Actualment, des que es va posar en marxa el sistema vigent, les falles estan estructurades en seccions, que classifiquen els cadafals pel seu cost econòmic. Amb el temps, les seccions han anat creixent fins a les 17 que ara n’hi ha. Dins de cada secció, atenent el nombre de participants, es concedixen un nombre concret de premis. Així, en 2006, en la secció especial se n’han entregat 13; en les seccions primera A, tercera A, tercera B i quarta A, s’han atorgat 14 premis per secció; en la secció primera B, 15; en la secció segona B, 16; en la secció segona A, 17; en la secció quarta B, 12; en la secció quinta B, 10; en la secció quinta A, 9; en les seccions sexta A i B, 8 per secció, i en les seccions sexta C i sèptima A, B i C, un total de 7 per secció. A més, en cada secció s’atorguen tres premis d’enginy i gràcia, i en un concurs oficial paral·lel es concedixen diversos premis a les falles més innovadores o experimentals. Amb este sistema queda assegurat que una sèrie determinada de comissions poden vore acomplit un dels seus majors desitjos: no sols el premi, per baix que siga, sinó el dret que açò dóna d’anar cap al centre i desfilar per recollir el premi de mans de la fallera major de València, amb la consegüent alegria per a la fallera major de la comissió, que així pot lluir-se millor en el seu regnat, i per a la comissió, que d’esta manera té un acte important on pot afirmar la seua identitat davant la ciutat.
Amb tot, encara que els fallers puguen restar raonablement satisfets amb el sistema oficial, no passa igual amb els artistes, ja que, encara que és ben cert que un primer, un segon o un tercer premi en una secció són importants, especialment com més alta és la secció, els premis d’enginy i gràcia resten com a simples guardons de consolació, i com més baixen de secció els premis, a partir del quart quasi no tenen rellevància artística. Recordem que estem parlant d’un concurs oficial de l’Ajuntament que pretén premiar el caràcter artístic de les falles, un caràcter que li conferix l’obra majoritària dels artistes i professionals (fusters, pintors, escultors, retolistes, guionistes, dissenyadors) amb una provada trajectòria en els obradors fallers. Allò que volem dir és que, amb la lògica vertical i jeràrquica ara dominant, la major part dels premis passen desapercebuts i res diuen realment de les qualitats i els autors que participen en una falla. En este sentit, quin ressò pot tindre dir que una falla té el premi 14 de la secció tercera B?

Atenent, per tant, al fet que allò que realment busca l’Ajuntament, amb el seu concurs oficial, és reconéixer el mèrit artístic de les falles, tant a les comissions que les contracten com als artistes i professionals que les elaboren, estimem que el sistema actual contenta els fallers però no prestigia els cadafals i la ingent tasca que porten darrere, com el mateix Ajuntament de València ha reconegut enguany atorgant la medalla d’or de la ciutat al Gremi Artesà d’Artistes Fallers.

A partir d’estes constatacions, la nostra proposta pretén conciliar els drets dels fallers de gaudir de la festa del premis i el dret dels artistes i professionals de vore reconeguda la seua faena, alhora que aconseguim que el públic en general sàpia valorar millor les diverses facetes que intervenen en la construcció d’una falla. En compliment d’estos tres objectius, que es condensen en el desig de fer el concurs oficial artístic de falles més prestigiós possible, plantegem una proposta de nou sistema de premis oficials que combina la lògica vertical i jeràrquica vigent (de les seccions ordenades per pressupostos) amb una lògica horitzontal i temàtica inspirada en el model dels festivals de cinema, reconeguda internacionalment. Sabut és que el sistema de premis cinematogràfics, plasmat en els més significats festivals d’arreu del món, entre els quals hi ha la Mostra de Cinema del Mediterrani organitzada per l’Ajuntament de València, premia les pel·lícules en funció de determinades àrees artístiques que reconeixen habilitats creatives: premi al millor director, a la millor pel·lícula, a la millor actriu, al millor actor secundari, a la millor fotografia, al millor guió, al millor so, entre d’altres. Doncs bé, la nostra proposta intenta adaptar este sistema al món de les falles, acoblant-lo a les especificitats de la construcció i execució de cadafals.

Concretant la nostra proposta, es tractaria, d’entrada, de substituir el sistema actual per un altre en principi horitzontal i temàtic. En este sentit, hi hauria nou premis: a la millor pintura, al millor modelatge, a la millor composició, a la millor fusteria, al millor guió, a la millor sàtira (o enginy i gràcia), als millors versos explicatius, a la falla més innovadora o experimental i, per últim, a la millor falla en conjunt, sense que este premi fóra la suma mecànica dels apartats anteriors. D’altra banda, la concessió dels premis hauria de ser discrecional, de manera que alguns d’estos premis poguera quedar desert, sense que això haguera d’entendre’s com un demèrit de la festa, sinó, ben al contrari, com una manera de prestigiar-la. Certament, podria ocórrer que una sola falla poguera copar en cada secció tots els premis o almenys una part important, deixant-ne la resta sense premi. En principi, esta situació no seria la més comuna, ja que els premis podrien estar repartits. Però, per si de cas poguera donar-se, en la nostra proposta introduïm una modificació respecte al sistema cinematogràfic. Esta modificació consistix a donar tres premis per categoria, llevat de la millor falla en conjunt, que sols tindria un premi. Inclús podrien concedir-se dos o tres accèssits més per categoria. Es podria donar el cas que, imaginem-ho, una falla “arrasara” i guanyara bona part dels nou primers premis atorgats, però qualsevol altra comissió, fóra de la secció que fóra, podria endur-se un segon premi d’escultura i guió, un tercer premi de fusteria i composició, i un accèssit en versos o enginy i gràcia. L’assistència al centre a replegar el premi estaria igualment assegurada.

Amb este sistema, evidentment, el jurat hauria de demostrar àmpliament la seua qualificació, ponderant els mèrits de les falles en les diverses categories de premi, alhora que cada artista o professional de taller voria també els seus treballs més reconeguts. A més, insistim, entre els fallers i sobretot el públic en general es crearia una major cultura de falla, i fins i tot les comissions voldrien incentivar un aspecte concret de la falla o un altre, amb l’objectiu de guanyar un premi en eixa categoria. Evidentment, el premi de falla en conjunt seria el de major ressò, però també els altres serien prestigiosos. A més a més, per a la història de la festa, fins i tot durant els dies que es poden visitar les falles, obtindríem una valuosa informació sobre les virtuts concretes de les falles premiades.

En definitiva, només hem volgut plantejar una proposta que vol obrir un debat i que, per tant, està oberta a aportacions, modificacions i millores. L’objectiu últim és prestigiar la qualitat dels nostres cadafals i el treball dels professionals que els fan possibles.

Gil Manuel Hernández, Josep Lluís Marín, Lluís Mesa i Javier Mozas
[publicat originalment el 31 de maig de 2006]

4 comentaris:

Anònim ha dit...

Aportació econòmica

Vaja per davant: El fet de plantejar un sistema de premis diferent que supose una alternativa ja mereix el meu recolzament i reconeixement.

Ara bé, hi ha aspectes que necessiten ser analitzats i que veig que no apareixen.

Un d'ells és la quantitat econòmica del premi. Si passa com actualment que l'equiparació entre EiG i premi de Secció és nul·la, les comissions apostaran per guanyar el premi al conjunt i s'oblidaran de l'altre... A eixa alternativa de sistema de premis li fa falta una proposta econòmica que justifique la no discriminació d'uns premis en benefici d'uns altres.

Ja sé que és un cas molt concret i que és prompte encara, però cal valorar eixos detalls que són d'un pragmatisme extrem per a les comissions que són al cap i a la fi qui votaran la manera d'entregar els premis.

Hi ha altres punts que caldria discutir, però no vull estendre'm massa. Divendres supose que hi haurà temps per parlar-ne al forumfalles

[publicat originalment el 31/05/2006]

Anònim ha dit...

Jo no he opinat perquè ja em vaig posicionar al respecte fa temps, però estic completament a favor del sistema que proposeu. I a més pense que ha de ser el sistema de premis del futur si les falles volen sobreviure al nepotisme i falsa objectivitat del procés matemàtic actual.

[publicat originalment el 07/06/2006]

Anònim ha dit...

Mort a les falles y als fallers

Primer premio de la sección super-especial que engloba todas las secciones, para la falla ... Plaza no existe-C/ no plantamos falla .

Fallas al cauce nuevo del Turia, que dada la sequía, para eso lo debió construir Franco, previendo en qué acabarían convirtiendose las fallas ... en la fiesta más aberrante y molesta del planeta .

[publicat originalment el 18/10/2006]

Anònim ha dit...

A GILMAN DE ANTIFALLER DECLARAT

De acuerdo ! .
Eliminaré aquellas palabras que puedan ser consideradas como insultos a colectivos ( nunca han sido a personas en concreto ) .
De hecho, me propongo abrir un diálogo sobre si las fallas actuales son realmente una fiesta o más bien el mayor barullo que pueda vivir una ciudad, sólo por detras de los atentados del 11-S en Nueva York o los del 11-M en Madrid, que supongo que debieron de ser más impactantes para aquellas ciudades que incluso las fallas .
Ahora usaremos solo las buenas palabras, unidas a las razones y a los argumentos, dicho de otra forma, usaremos el cerebro, y dejaremos de un lado los sentimientos, el corazón .
Primero empezaré siendo yo solo el que escriba, no creo necesario inundar el foro con 2 docenas de personas más con las mismas ideas .
Segundo, pido disculpas de antemano porque usaré sólo el castellano, ya que es mi idioma paterno ( el valenciano es materno ), y en la época en que recibí la enseñanza, sólo se instruía en castellano . El valenciano tuve que aprender a escribirlo después de muerto Franco, con mis propios medios, y como pudiera ser que cometiera algún error ortográfico, prefiero no arriesgarme a que me llamen "antivalenciano" por un acento grave en lugar de uno agudo .
Tercero, he observado que los mensajes están limitados en tamaño, así que con su permiso, usaré 2 ó 3 mensajes si es necesario, y además de exponer mis teorías y mi experiencia, trataré de ceñirme también al tema del que trate cada "post" .

[publicat originalment el 21/10/2006]