dimecres, 11 de maig de 2011

El programes electorals de Falles, a examen


Des de fa uns anys, ja és un fet habitual que els principals partits polítics que es presenten a les eleccions municipals a la ciutat de València incloguen en els seus programes electorals un apartat específic dedicat a les Falles.

Davant les pròximes eleccions municipals del diumenge 22 de maig, Bloc Faller creu oportú obrir un espai de reflexió i debat, objectius que marquen una trajectòria començada el 5 d’abril de 2006.

Per esta raó, Bloc Faller oferirà des del dijous 12 de maig una sèrie d’articles en què alguns dels seus col·laboradors habituals analitzaran en successives entregues les propostes electorals per a les Falles dels principals partits polítics valencians.