divendres, 13 de maig de 2011

PROGRAMA ELECTORAL DEL PSPV-PSOE

COMENTARIS EL PROGRAMA ELECTORAL DEL PSPV-PSOE

Malauradament, el programa electoral dels partits polítics s’ha convertit en una declaració de bones intencions, que en la majoria dels casos solen quedar incomplides per l’aparició de noves o ocultes prioritats, però que permeten al ciutadà conéixer les prioritats de cada partit polític en cas d’aconseguir responsabilitats de govern.
Feta l’excepció que el programa electoral només vincula moralment (perquè de promeses incomplides i d’actuacions no programades està empedrat el camí de la democràcia espanyola des del 1977), els Socialistes Valencians han ampliat les propostes del 2007 i en el programa amb què es presenten a l’Ajuntament de València en els comicis del 2011 han posat l’èmfasi en temes organitzatius, de foment de la participació i de promoció de la festa, encara que moltes d’eixes propostes són enunciats genèrics que en molts casos no tenen una mínima concreció.
D’esta manera, el PSPV-PSOE presenta un model continuista de la festa fallera, que manté els esquemes actuals, obri portes a la participació ciutadana i per a les reformes i/o canvis de major calat (calendari festiu, sistema de premis, elecció de falleres majors de València, composició de jurats…) es remet a arribar a acords amb el col·lectiu faller.
Superada ja l’etapa de cert allunyament cap a un col·lectiu que tradicionalment no ha mostrat massa simpaties amb les forces progressistes, el PSPV-PSOE ha fet un esforç per a trencar vells clixés i defendre les festes i tradicions com a part d’una cultura popular i d’un patrimoni comú que cal promocionar i al qual cal donar suport, com queda patent en el preàmbul del capítol dedicat a festes i tradicions:
“Es obligación de las administraciones contribuir a su desarrollo y velar por su dignidad, equilibrio y racionalidad, de manera que sean un factor de crecimiento cultural, riqueza económica y cohesión social y territorial”.
Ja en l’apartat específic de Falles, el programa electoral socialista subratlla aspectes com ara la integració social, el seu paper com a reclam turístic i l’impacte econòmic i d’ocupació, tant directe com indirecte, que generen en la ciutat.
En este preàmbul citen també la formació dels artistes, encara que sorprenentment després no es traduïx en propostes concretes, a pesar que han sigut els diputats socialistes i el govern de José Luis Rodríguez Zapatero els qui han impulsat una titulació específica de formació professional, que haurà de ser desplegada ara per la Generalitat Valenciana.
Després d’haver fet història amb propostes que en els anys huitanta van portar la modernitat a la falla municipal, el programa del 2011 apunta de nou cap eixa direcció, encara que amb excés de timidesa i moltes precaucions:
“La Falla Municipal debe ser el referente del desarrollo y evolución de los monumentos falleros”.
Per als ciutadans més jóvens i per a aquells que desconeguen eixos antecedents, este concís enunciat els pot paréixer un tant incomprensible, mentre que per als qui van conéixer aquella etapa la proposta (carregada de bones intencions) pot resultar timorata i insuficient.
Una proposta nova en el programa electoral socialista és la que demana una major promoció nacional i internacional de les Falles i aprofitar l’arribada de l’AVE com a impuls per a captar nous visitants. Encara que sense concretar quantitats, també és nova la iniciativa d’ampliar les cobertures de l’assegurança municipal d’accidents de falles.
Allò que en principi podria ser una iniciativa valenta i trencadora (“estudiar y desarrollar un nuevo sistema de concurso para los monumentos falleros y para la elección de categoría”) finalment es queda en una declaració voluntarista d’intencions que no concreta ni la filosofia ni les mesures que pensa desplegar per a aconseguir este objectiu.
De totes maneres, la part substancial del programa està dirigida a potenciar la participació dels fallers en la presa de decisions (elaboració del pressupost de la Junta Central Fallera, assemblees monogràfiques sobre qüestions concretes) i a destacar la funció mediadora del consistori (per a resoldre conflictes entre veïns i fallers, per a elaborar un mapa de casals i envelats amb els seus plans d’emergència, per a millorar la comunicació amb els diferents sectors, per a buscar solucions al muntatge de la il·luminació, o per a simplificar tràmits administratius en permisos o ajudes).
Del programa del 2007 s’actualitzen propostes com ara la creació del Casal de la Festa; promoure estudis, per mitjà de convenis amb les universitats i el Gremi d’Artistes Fallers, sobre nous materials no contaminants en la construcció de falles, i el suport al Centre de Documentació de Falles, i donar suport al sistema de subvencions a les comissions falleres per a monuments, il·luminació i activitats
Si el 2007 el PSPV-PSOE parlava sense embuts de traslladar la festivitat de Sant Josep al tercer dilluns de març, el programa electoral del 2011 és molt més ambigu en este aspecte i deixa la decisió en mans dels fallers. La proposta concreta està redactada en els termes següents:
“Buscar el máximo consenso para los posibles cambios en el programa y el calendario de las fallas. En este sentido, es necesario abrir el debate al mundo fallero, al sector empresarial de la ciudad y al resto de ciudadanos y ciudadanas”.
A pesar de la poca operativitat dels congressos demostrada en el passat, les reticències dels fallers als canvis i la inèrcies cap a una burocratització i una excessiva regulació fins als aspectes més nimis, el PSPV-PSOE considera prioritari convocar un congrés faller per a “afrontar el cambio de funcionamiento, aumentar la participación y la atención a los problemas y reivindicaciones reales de la Fiesta, la elección de las Falleras Mayores y la mayor participación de todos en los jurados”.
La llista de propostes es tanca amb el suport exprés a les escoles de tabal, dolçaina i cant d’estil, la creació d’una escola de vents i guitarres per a la música tradicional, l’organització de tallers per a l’aprenentatge de l’ús segur de material pirotècnic, i la posada en marxa d’un pla d’il·luminació nadalenca que optimitze recursos i reduïsca el gasto d’energia.
En total són 20 les propostes arreplegades en el programa electoral dels Socialistes Valencianes per als comicis municipals del 2011, set més que fa quatre anys, encara que cap fa referència a la promoció i normalització de l’ús del valencià com a llengua pròpia de la festa.
El capítol dedicat a festes i tradicions dins del programa electoral del PSPV-PSOE per a la ciutat de València es pot consultar en: http://www.pspv-psoevalencia.org/actualidad/10686/.